Usnadněte si práci pomocí štítků

Správa velkého množstvím kontaktů může být často zdlouhavá, zvláště pokud potřebujete mít u každé e-mailové adresy spoustu informací, které následně využíváte pro lepší zacílení svých kampaní. Krok správným směrem je zcela určitě práce s databází v rámci jednoho centrálního seznamu kontaktů.

Označte si kontakty štítky

Potřebujete-li ke kontaktu přidat jakoukoli informaci, můžete si vybrané e-mailové kontakty tzv. oštítkovat. Typickým příkladem štítku je zdroj kontaktu. Rozlišíte tak kontakty, které pochází z webu, soutěže nebo třeba z outdoorové promo akce. Štítky vám pomohou vyhnout se tvorbě několika seznamů pro každou akci zvlášť. Existují dva následující způsoby, jak štítek přidat.

1. Při importu

Nahráváte do databáze nové kontakty ze soutěže, kterou pro vás obstarávala externí agentura nebo jste získali nové kontakty na promo akci? V procesu importu kontaktů můžete jednoduše přidat jeden nebo více štítků – např. promo, Ostrava, 2017.

 

2. V automatizaci

Přidávat informace ke kontaktům můžete také v rámci automatizací. Pokud máte na webu pop-up formulář pro sběr kontaktů, můžete si do automatické uvítací kampaně přidat akci „přidat tag“. Všechny kontakty, které se dostaly do vaší databáze z pop-upu, budou označeny vámi nadefinovaným štítkem.

Podrobný návod, jak štítky používat, naleznete v naší nápovědě.

K čemu jsou štítky dobré?

Takto označené kontakty si můžete následně segmentovat do skupin dle svých potřeb. Pošlete třeba kampaň s poděkováním na všechny, kteří se zúčastnili vaší poslední promo akce. Dalším příkladem mohou být nové kontakty ze soutěží. Vytvořte si segment, který bude obsahovat všechny, kteří se zúčastnili soutěže a zároveň zatím nenakoupili vaše zboží nebo služby. Na tyto e-mailové adresy můžete odeslat speciální kampaň, která bude potencionální zákazníky motivovat k nákupu. Zároveň si tak můžete ověřit úspěšnost soutěže. Pokud je jen velmi malé procento nových kontaktů ze soutěže aktivní, zamyslete se, zda takový typ soutěže v budoucnu opět realizovat.

Kdy není vhodné štítek použít?

Štítky slouží spíše pro lepší orientaci v databázi a pro možnosti segmentace především podle zdroje nebo statusu kontaktu. Pro informace jako je jméno, kraj, povolání nebo třeba body v rámci bonusového programu využívejte naše přednastavená pole nebo vlastní pole. Dle těchto údajů budete schopni nejen segmentovat, ale zároveň je můžete použít v šabloně pomocí tzv. merge tagů.Do e-mailu tak snadno přidáte oslovení jménem nebo aktuální stav bodů v bonusovém programu.

Vložte váš komentář

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: