Dosáhněte vyšší konverze pomocí segmentů

Základem správného a efektivního e-mail marketingu je budování kvalitní databáze kontaktů. Určitě nemá smysl databáze kontaktů kupovat. Smysluplnější je budovat postupně svou databázi vlastními silami, následně s takovou databází pracovat a vytvářet hodnotný vztah mezi vámi a zákazníkem.

Určitě jste již slyšeli o mnoha způsobech sběru kontaktů. Mezi ty nejčastější patří nejrůznější formuláře na webu nebo sociálních sítích. Dalším důležitým krokem je s tímto velkým množstvím nasbíraných kontaktů správně pracovat.

Základní chybou, kterou mnoho z vás dělá je tvorba několika menších seznamů kontaktů a přidávání dalších a dalších např. po realizované prodejní akci – „Seznam Vánoce 2015“. Ideální stav je, pokud máte jeden seznam kontaktů a v rámci něj vytváříte různé segmenty, na které pak můžete posílat vybrané kampaně.  Samozřejmě existují výjimky, kdy je praktičtější mít několik seznamů, ale určitě se vyplatí se při zakládání nových seznamů kontaktů zamyslet.

Hlavní výhodou segmentů oproti seznamům kontaktů je, že jsou segmenty neustále aktuální. To znamená, že do segmentu budou automaticky přibývat nebo z něj ubývat kontakty podle toho, zdali odpovídají předem nadefinovaným kritériím či nikoli.

Díky správně vytvořeným segmentům budete schopni mnohem lépe přizpůsobit obsah e-mailu a tím více zaujmout příjemce. Můžete si vytvořit bezpočet segmentů dle nejrůznějších kritérií.

  1. Segmentace dle geografických a demografických kritérií

Tyto segmenty jsou tvořeny na základě údajů, které vám zákazník poskytne při registraci nebo nákupu např. pohlaví, věk nebo adresa.

  1. Segmentace dle behaviorálních kritérií

Tvorba segmentů dle chování zákazníka je v současné době nedílnou součástí e-mail marketingu. Je zbytečné posílat pravidelně newslettery někomu, kdo si je nikdy neotevřel. U těchto tzv. „neaktivních“ odběratelů doporučujeme snížit komunikaci pomocí e-mailů na minimum. Na druhé straně pak zefektivnit komunikaci s tzv. „aktivními“ odběrateli, kteří alespoň jednou za čas otevřeli váš e-mail.

Tyto „aktivní“ uživatele můžete dále segmentovat dle jejich zájmů, a tak personalizovat obsah. Typickým příkladem může být rozdělení uživatelů u e-shopu s krmivem pro zvířata podle toho, zda mají uživatelé psa, kočku nebo jiné zvíře.

Segmentovat můžete také dle tzv. cesty zákazníka. Ideální je zvolit rozdílný druh komunikace se zákazníkem, který se právě přihlásili k odběru vašeho newsletteru, se zákazníkem, který otevírá vaše e-maily, ale nikdy si nic nekoupil, se zákazníkem, který jednou nakoupil nebo se zákazníkem, který pravidelně nakupuje vaše zboží nebo služby.

Jak vytvořit segmenty u Ecomailu naleznete zde.

Díky takovéto správě vaší databáze budete schopni spustit sofistikované automatické kampaně, které vám přinesou vyšší konverzi. Ještě jste s automatizacemi nezačali? Více se dozvíte zde.

Vložte váš komentář

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: